Tietosuojaseloste

1. Rekisteri

Honkoworks.fi-verkkosivun yhteydenottolomakerekisteri

 

2. Rekisterin pitäjä

Honko Investments Oy (3181559-5), Volmarinkatu 4 A 4, 40720 Jyväskylä 

Puhelin: 045 783 573 18

Sähköposti: toimisto@honkoworks.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juho Honkonen, Honko Investments Oy, Volmarinkatu 4 A 4, 40720 Jyväskylä

Puhelin: 045 783 573 18

Sähköposti: toimisto@honkoworks.fi

4. Tietosuojavastaava

Juho Honkonen, Honko Investments Oy, Volmarinkatu 4 A 4, 40720 Jyväskylä

Puhelin: 045 783 573 18

Sähköposti: toimisto@honkoworks.fi

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteydenottolomakkeen tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä HonkoWorksiin lomakkeen avulla. Lomakkeessa kysytään nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä lisätietoja. 

Asiakkaan nimi kerätään, jotta asiakassuhteiden hallinta, ylläpito ja kehittäminen olisi helpompaa. Puhelinnumero sekä sähköposti kerätään, jotta asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä palveluihin liittyvissä asioissa. Lisätietoja kysytään, jotta asiakas kertoisi tarvitsemaansa palveluun liittyviä tietoja.

Tiedot kerätään käyttäjän suostumuksella.

6. Rekisterin tuotesisältö

Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä lisätietoja -kohta.

7. Tietojen säilytysaika

Lomakkeella annetut tiedot säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan asiakkaan ja HonkoWorksin (Honko Investments Oy:n) välisen suhteen ylläpitämiseksi.

8. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Rekisteriin tulevat tiedot tulevat asiakkaalta itseltään lomakkeen kautta annettuina.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

10. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.